Przyjęta w zeszłym miesiącu ustawa, która zakłada stopniowe wydłużanie wieku emerytalnego dla mężczyzn i kobiet do 67 roku życia, zmierza do zredukowania presji starzejącej się populacji na finanse publiczne – napisali Rebecca Karnovitz i Jaime Reusche, analitycy Moody’s z Nowego Jorku w opublikowanym dzisiaj tygodniowym przeglądzie Moody’s Weekly Credit Outlook.

Polska jest notowana przez Moody’s w kategorii A2, czyli posiada szósty najwyższy rating, o jeden szczebel wyżej od Włoch i jeden niżej od Izraela.
„Zdolność koalicji rządzącej do osiągnięcia konsensusu i przeprowadzenia powszechnie niepopularnych, ale koniecznych reform oznaczają krok naprzód w kierunku strukturalnej przejrzystości, są także pozytywne dla ratingu kredytowego” – podkreślają analitycy agencji.

Polska wzmocniła swój rating na poziomie A- w ocenach agencji Fitch Ratings, ale musi wykazać się wyższym niż prognozowano wzrostem gospodarczym i niższym deficytem budżetowym, aby uzyskać podniesienie ratingu w przyszłym roku – powiedział Piotr Kowalski, szef polskiego oddziału Fitch, zapowiadając jednocześnie, że następna ocena ratingu zostanie przeprowadzona w lutym przyszłego roku. Przedstawiciel Fitach dodał, że największym zagrożeniem dla kraju byłoby głębsze spowolnienie gospodarki niż wynikałoby to z prognoz rządowych.