Oferta pojawia się w momencie, kiedy premie za polskie euroobligacje wymagalne w 2022 roku spadły dzisiaj do rekordowo niskiego poziomu 3,61 proc., obniżając się o 0.19 proc. 

Do organizacji emisji Polska wynajęła brytyjski bank Barclays, amerykański Citigroup, austriacki Ersted Group Bank i holenderską UNG Groep.

Z danych resortu finansów wynika, że 10 stycznia Polska wyemitowała euroobligacje na kwotę 750 mln euro z terminem wykupu w marcu 2017 roku, a w lutym euroobligacje rejestrowane wartości 527 mln euro wymagalne w roku 2022.