"Rating uległ obniżeniu z uwagi na złożone w dniu 4 czerwca 2012 roku przez PBG S.A. oraz spółki zależne: Hydrobudowa Polska S.A. oraz APRIVIA S.A. wnioski o upadłość układową. Krok ten podyktowany był nieudaną próbą pozyskania dodatkowych środków na sfinansowanie bieżącej działalności, w tym uregulowania zobowiązań wobec podwykonawców" - czytamy w komunikacie.

Przez ostatnie kilka miesięcy PBG prowadziła negocjacje z bankami w sprawie pozyskania ok. 550 mln zł (126 mln euro), w tym 200 mln zł na wypłaty dla podwykonawców. Analitycy podkreślają, że zgodnie z oświadczeniem wydanym przez PBG, powodem złożenia wniosku jest trudna sytuacja płynnościowa wynikająca z przedłużających się rozmów z bankami, realizacji kapitałochłonnych kontraktów drogowych charakteryzujących się niskimi marżami oraz braku pełnego rozliczenia robót na kontrakcie dotyczącym Stadionu Narodowego.

"Trudna sytuacja płynnościowa Grupy PBG jest również konsekwencją wycofania się jednego z banków z finansowania akwizycji Rafako, producenta urządzeń dla energetyki, i koniecznością sfinansowania tej transakcji ze środków własnych i posiadanych limitów kredytowych" - czytamy dalej. Pod koniec maja Standard & Poor's Ratings Services obniżyła spółce budowlanej PBG długoterminową ocenę ratingową do poziomu SD z B+. Na początku czerwca główne spółki grupy budowlanej PBG - PBG, Hydrobudowa i Aprivia - złozyły wnioski o upadłość układową w celu ochrony pracowników, wierzycieli i akcjonariuszy. Przewidziana jest redukcja zadłużenia nawet o 31% w przypadku PBG i nawet o 56% w przypadku Hydrobudowy, wynika z przekazanych przez grupę informacji.

Możliwa jest konwersja części długu na akcje po cenie 40 zł w przypadku PBG i 1 zł w przypadku Hydrobudowy. PBG miało 60,50 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 24,08 mln zł zysku rok wcześniej. Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 41,50 mln zł wobec 45,71 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 715,84 mln zł wobec 477,63 mln zł rok wcześniej. Spółka budowlana Hydrobudowa Polska miała 25,47 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 8,76 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 265,86 mln zł wobec 277,25 mln zł rok wcześniej.