Commerzbank, drugi największy bank w Niemczech i główny właściciel polskiego BRE Banku, został zdegradowany o jeden poziom do kategorii A3. Agencja dodała, że w tej chwili prowadzi przegląd kondycji finansowej Deutsche Banku, największego u naszego zachodniego sąsiada.

Decyzja Moody’s jest „zbyt ostra” biorąc pod uwagę sprężystość niemieckiego systemy bankowego i gospodarki – uważa Sandy Mehta, szef Value Investment Principals, firmy doradztwa inwestycyjnego z Hongkongu – „Ale zważywszy na wydarzenia w Europie, zanim odpowiednie władze podejmą bardziej stanowcze działania, istnieje ryzyko, że ekonomiczne problemy staną się także udziałem Niemiec”. 

Moody’s wyjaśnia, że podjął decyzje w sprawie ratingów z powodu „zwiększania się ryzyka dalszych wstrząsów emanujących z kryzysu zadłużeniowego w strefie euro w połączeniu z ograniczoną zdolnością banków do absorbowania strat”. Prócz Commerzbanku zredukowano ratingi pięciu innym niemieckim grupom bankowym oraz lokalnemu oddziałowi UniCredit, największego banku Włoch. 

W Austrii o jeden szczebel zredukowano ratingi UniCredit Bank Austria i Raiffeisen Bank International, trzeciego kredytodawcy w regionie Europy Wschodniej odpowiednio do poziomów A3 i A2. Natomiast Erste Group Bank, drugi pod względem wielkości w naszym regionie zaraz po UniCredit, spadł o dwie kategorie do poziomu A3.

Degradacja “odzwierciedla podatność na niekorzystne warunki operacyjne na niektórych kluczowych rynkach” – argumentował Moody’s przyczyny zmian ratingów w Austrii.