Rating podmiotu ustalono na BB z perspektywą stabilną. "Getin Noble Bank (dawniej Get Bank ) informuje, że w związku z połączeniem Emitenta z Getin Noble Bank (...) Fitch Ratings opublikował potwierdzenie ratingu dla banku, nadanego Getin Noble Bank w dniu 7 stycznia 2010 r. oraz potwierdzonego w dniu 22 czerwca 2011 r." - czytamy w raporcie.

Poszczególne ratingi kształtują się na poziomach: - Rating podmiotu (long-term foreign currency IDR): BB perspektywa stabilna - Rating krótkoterminowy (short-term foreign currency IDR):B - Długoterminowy rating krajowy (national long term rating): BBB(pol), perspektywa stabilna - Viability rating: bb - Rating wsparcia (support rating): 3 - Minimalny poziom ratingu wsparcia (support rating floor): BB "Potwierdzenie IDR banku i viability rating odzwierciedla silny wynik banku przed kosztami ryzyka, poprawienie poziomu płynności i stabilną bazę depozytów indywidualnych.

Te czynniki równoważą obniżoną jakość aktywów, spadające, niemniej nadal znaczne ryzyko związane z dużą ekspozycją na kredyty hipoteczne denominowane w walucie obcej i zależność od rynku międzybankowego w celu zabezpieczenia strukturalnego niedopasowania walutowego" - czytamy w komunikacie banku. 1 czerwca br. Get Bank oraz Getin Noble Bank dokonały prawnego połączenia. Powstały w wyniku fuzji bank będzie funkcjonował pod nazwą Getin Noble Bank i będzie notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.