"Pogarszające się zewnętrzne uwarunkowania koniunkturalne, w tym zwłaszcza spowolnienie wzrostu gospodarczego i spowolnienie popytu importowego na kluczowych dla Polski rynkach eksportowych, a także zaburzenia w strefie euro spowodowane kryzysem zadłużeniowym w Grecji przełożą się, w ocenie MG, na kontynuację zapoczątkowanego w II półroczu 2011 r. spowolnienia eksportowego oraz jeszcze szybszego spowolnienia importu" - napisał MG w analizie.

"Według prognozy DSA MG obroty w euro w 2012 r. wzrosną po stronie eksportu o ok. 5,5 proc., tj. do poziomu 143,3 mld euro (w odniesieniu do wstępnych danych GUS za 2011 r.) oraz po stronie importu o ok. 3 proc., tj. do poziomu ok. 155 mld euro, a w rezultacie deficyt obrotów towarowych wyniesie ok. 11,7 mld euro i tym samym obniży się o ok. 3 mld euro w porównaniu z ub.r. Niska dynamika obrotów za I kwartał br. wpisuje się w powyższą prognozę spowolnienia wymiany towarowej z zagranicą w 2012 r. Oczekuje się, że w II półroczu br. nastąpi pewne przyspieszenie wymiany handlowej" - dodano.