Rok do roku wynik netto Grupy Lotos w IV kwartale spadł o 157 mln zł, czyli aż o 62 proc. Spółka zarobiła niecałe 94 mln zł, podczas gdy w 2010 r. skonsolidowany wynik za analogiczny okres sięgnął 251 mln zł.

Na tak słabe dane wpłynął segment wydobywczy, który miał stratę 201 mln zł w IV kwartale. Powód? Lotos dokonał odpisu 234 mln zł na utratę wartości swoich koncesji u wybrzeży Norwegii, głównie z powodu opóźniającego się wydobycia ropy na złożu Yme (wynik segmentu po oczyszczeniu z efektu jednorazowych odpisów wyniósł 33 mln zł).

W całym 2011 r. zysk netto spółki wyniósł 654,2 mln zł wobec 681,3 mln zł w 2010. Przychody w minionym roku wzrosły o niemal 49 proc., do 29,2 mld zł.

Ropa z szelfu norweskiego miała być kołem zamachowym Grupy Lotos. Wydobycie ze złoża Yme, na którym gdański koncern ma koncesję od 2008 r., miało ruszyć w 2009. Operator tych koncesji, firma Talisman, twierdzi jednak, że nie ma szans, by udało się to w tym roku. Lotos nie podaje kolejnego terminu.

– Dopóki nie będę miał od Talismana harmonogramu, który faktycznie będzie przestrzegany, nie chcę podawać żadnych dat – twierdzi Paweł Olechnowicz, prezes Grupy Lotos.

Analitycy podkreślają, że to negatywna informacja dla giełdowej wyceny spółki. Peter Csaszar z KBC Securities udział projektu Yme w wycenie spółki szacuje na ok. 7 zł na akcję (wczoraj akcje Lotosu zakończyły notowania na poziomie 27 zł). – Oczekiwaliśmy, że produkcja ropy z Yme stanie się głównym motorem wzrostu zysków w 2012 r., podwyższając czysty operacyjny zysk Lotosu o 170 mln zł, czyli o 22 proc. – wyjaśnia.

Gdańska spółka dalej wierzy w wydobycie. Planuje m.in. zaangażować się w poszukiwania gazu łupkowego. Pierwszy odwiert wykona jeszcze w tym roku na Litwie. Chce rozpocząć współpracę z zagranicznym partnerem. Lotos zamierza wystąpić za kilka miesięcy o kolejne koncesje w tym kraju. Zaangażuje się też w poszukiwanie gazu łupkowego w Polsce – wejdzie w partnerstwo z jedną ze spółek posiadających koncesje, ale na razie nie podaje szczegółów.

1,016 mld zł to zysk operacyjny Grupy Lotos w całym 2011 r.

29,258 mld zł wyniosły przychody ze sprzedaży gdańskiej spółki w minionym roku