RBS, największy brytyjski bank kontrolowany przez państwo, zanotował większe niz zakładano straty w skali roku spisując dług w wysokości 1,1 mld funtów.

Commerzbank, drugi bank w Niemczech, włączył do rozliczeń za czwarty kwartał kwotę 700 mln euro, zaś Credit Agricole, trzeci kredytodawca Francji, zanotował kwartalną stratę po odpisie 220 mln euro z tytułu greckiego długu – relacjonuje agencja Bloomberg.

Trzy banki musiały ostatecznie zrezygnować z co najmniej 74 proc. wierzytelności należnych im od greckiego dłużnika.

„Zyski zostały podcięte wskutek greckich odpisów, ale przynajmniej najgorsze jest już za nami” – mówi Lutz Roehmeyer z Landesbank Berlin Investment w stolicy Niemiec – „Dokonując agresywnych redukcji swoich holdingów banki chcą dowieść, ze mogą sobie poradzić z tym problemem nawet jeśli później dojdzie do bankructwa Grecji”.

Najwięksi kredytodawcy I ubezpieczy ciele w Europie najpewniej przystaną na zamianę greckich papierów dłużnych gdyż większość z nich na ogól juz spisała na straty greckie holdingi, aby uniknąć ryzyka otwartej niewypłacalności Aten. Sukces swapów zależy od tego, ilu inwestorów weźmie udział w transakcji.

Zgodnie z nowym porozumieniem inwestorzy puszczają w niepamięć 53,5 proc. wierzytelności I wymieniają pozostałe holdingi na nowe obligacje greckiego rządu oraz bony z Europejskiego mechanizmu Stabilizacji Finansowej, EFSF. Plan zmierza do zmniejszenia ciężaru greckiego zadłużenia o 107 mld euro – wyliczył Institute of International Finance,