Wzrost funduszy na wzmocnienie bilansów greckich banków ma odzwierciedlać znacznie głębszą niż zakładano recesję w tym kraju oraz równoważyć straty, jakie poniosą lokalni kredytodawcy podczas planowanej wymiany obligacji – powiedział dzisiaj wspomniany polityk reporterom w Brukseli zastrzegając sobie anonimowość.

Ponad 10 mld euro z pierwszego pakietu pomocowego dla Grecji na dokapitalizowanie banków nie zostało wykorzystane. W tej sytuacji środki na ten cel dostępne w ramach drugiej pomocy wzrastają do prawie 50 mld euro – podkreślił europejski oficjel.

Drugi pakiet pomocowy opiewa w sumie na 130 mld euro, podczas gdy pierwszy, przyznany dwa lata temu, wyniósł 110 mld euro.

Monitoring od wewnątrz

Plan ratunkowy przewiduje m.in. wzmocnienie nadzoru nad Grecją i ustanowienie w Atenach stałej misji Komisji Europejskiej, Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Europejskiego Banku Centralnego, której zadaniem będzie udzielanie pomocy rządowi Grecji przy modernizacji państwa - informuje PAP.

W ramach nowego pakietu utworzone zostanie specjalne konto, na którym znajdować się będzie dość pieniędzy na obsługę greckiego zadłużenia przez trzy miesiące.