Rada Polityki Pieniężnej wciąż ma wątpliwości co do podstawy prawnej podjęcia decyzji w sprawie pożyczki. „Mamy niejasność, jeśli chodzi o zakres decyzji i sposób decydowania. Po pierwsze, ustawa o Narodowym Banku Polskim niejednoznacznie określa kompetencje organów. My, według niektórych opinii, jako RPP nie mamy mocy sprawczej, nie podejmujemy ani decyzji, ani nawet nie mamy obowiązku wyrażania opinii” - mówi prof. Elżbieta Chojna-Duch, członek Rady Polityki Pieniężnej.

Podstawą prawną może być jeden z 3 artykułów ustawy o Narodowym Banku Polskim. Zdaniem prof. Chojny-Duch takie decyzje powinny zapadać na wyższym szczeblu krajowym.

„Jest to decyzja polityczna polityki międzynarodowej, a Międzynarodowy Fundusz Walutowy ma relacje z krajami członkowskimi, a nie z zarządem NBP, Radą, prezesem czy ministrem finansów. To są decyzje szczebla wyższego, decyzje podejmowane na szczeblu krajowym. Nasze prawo powinno być w tym zakresie bardziej jednoznaczne, przy najbliższej nowelizacji ustawy o NBP powinno być ono sprecyzowane” - uważa prof. Chojna-Duch.

I dodaje: „Uważam, że Rada Ministrów i Rada Polityki Pieniężnej to są te dwa ciała, które podejmują decyzje w zakresie zasad prowadzenia polityki walutowej. W związku z tym ten artykuł ustawy o NBP należałoby zastosować”.

Wciąż nieznane są szczegółowe warunki, na jakich pożyczka zostanie udzielona i będzie spłacana. „Z jednej strony chodzi o celowość, zasadność udzielenia tej pożyczki, pozycję międzynarodową Polski i wiarygodność w oczach otoczenia globalnego, zewnętrznego, innych krajów, innych rynków, a z drugiej strony o warunki tej pożyczki, których jeszcze nie znamy, czyli okres na jaki ją udzielamy, oprocentowanie, warunki spłaty” - podkreśla prof. Elżbieta Chojna-Duch.
Zgodnie z wyjaśnieniami składanymi przez prezesa NBP Marka Belkę w Komisji Finansów Publicznych pożyczka ma wynieść 6,27 mld euro. Okres spłaty pożyczki będzie wynosił od 5 do 10 lat z możliwością jego przedłużenia. Ostateczna decyzja w sprawie udzielenia pożyczki zostanie podjęta po uzgodnieniu z MFW jej konkretnych warunków.