Rada utrzyma więc neutralne stanowisko i będzie kontynuować strategię "wait and see", obserwując kształtowanie się procesów inflacyjnych i gospodarczych w pierwszych miesiącach 2012 r.

Żaden z dwunastu ankietowanych przez agencję ISB analityków nie oczekuje podwyższenia stóp procentowych na styczniowym posiedzeniu RPP.

Kluczowa inflacji i koniunktura gospodarcza

W ocenie ekspertów, podwyższona niepewność w kwestii kształtowania się koniunktury w najbliższych miesiącach oraz utrzymująca się podwyższona inflacji skłoni większość Rady do podtrzymania strategii wyczekiwania i obserwacji bieżących wskaźników.

Ponadto w ważnym argumentem przemawiającym za stabilizacją stóp jest również zbliżająca się projekcja inflacyjna, która jest dla członków władzy monetranej podstawowym źródłem analiz wspierających proces decyzyjny RPP.

Posiedzenie RPP odbywa się w dniach 7-8 lutego 2012 r., a decyzja zostanie ogłoszona w środę, 8 lutego, we wczesnych godzinach popołudniowych. Od czerwca 2011 r. główna stopa procentowa (referencyjna) wynosi 4,50%.