Rząd zajmie się też dokumentami do ponownego skierowania do Sejmu m.in. "Strategią zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2012-2015", którą przyjął na posiedzeniu 27 września 2011 r.

Z uzasadnienia do jednego z wariantów projektu budżetu na 2012 rok, do którego dotarła PAP wynika, że deficyt budżetu w 2012 roku zostanie zapisany w budżecie na poziomie 35 mld zł. Budżet ma być skonstruowany przy konserwatywnym założeniu realnego wzrostu PKB o 2,5 proc. i inflacji średniorocznej w wysokości 2,8 proc. Stopa bezrobocia na koniec przyszłego roku ma wynieść 12,3 proc.