"Alstom nie będzie komentował jakichkolwiek kwestii dotyczących relacji z klientem. Chcielibyśmy tylko uściślić, że będziemy prowadzić rozmowy z klientem w zakresie zobowiązań kontraktowych. Jednak odrzucimy tego typu żądanie, jeśli zostanie potwierdzone jako oficjalne stanowisko klienta" - napisano w oświadczeniu Alstomu.

PGE poinformowała w niedzielę, że PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna wystawiła konsorcjum firm Alstom notę obciążeniową z tytułu nieterminowej realizacji budowy bloku energetycznego 858 MW w Elektrowni Bełchatów na 257,7 mln zł oraz 44,3 mln euro.

Ostateczne oddanie inwestycji nastąpiło 28 września 2011 r., a umowa przewidywała termin jej zakończenia do 30 kwietnia.

Spółka podała, że zapłata ma być uiszczona w ciągu 14 dni. W razie niedokonania wpłaty w tym terminie, PGE GiEK zastrzega sobie żądanie ustawowych odsetek.