Ogólna kwota zadłużenia po III kw. 2011 r. wzrosła o 8,4 proc., wobec II kw. i wynosi 307,2 mld zł. Z badania wynika, że utrzymuje się trend wzrostowy udziału kredytów w złotych.

Mniej niż w pierwszej połowie br i przed rokiem

"W III kw. 2011 roku odnotowano niewielkie spadki wartości i liczby udzielanych kredytów względem II kwartału tego roku. Wartości te są również niższe niż w tym samym okresie ubiegłego roku. (...) Wyniki akcji kredytowej uzyskane w III kwartale 2011 roku, zarówno jeśli chodzi o liczbę kredytów - 59.571, jak i wartość - 12,8 mld zł udzielonych kredytów okazały się słabsze o ponad 4 proc. od wyników z II kwartału br." - napisano w komentarzu do badania.

"Na podstawie tych słabszych niż oczekiwano wyników w III kwartale trudno prognozować, czy banki i potencjalni kredytobiorcy będą starali się wykorzystać ostatnie tygodnie przed wejściem w życie pełnych zapisów Rekomendacji S do zrealizowania odkładanych dotychczas decyzji o zaciągnięciu kredytu na zakup mieszkania" - dodano.

Zadłużenie z tytułu kredytów hipotecznych wynosi ponad 307 mld zł

Z badania wynika, że do końca III kw. liczba czynnych kredytów mieszkaniowych wzrosła do 1,6 mln, wobec 1,44 mln na koniec 2010 r., zaś całkowity stan zadłużenia z tytułu kredytów hipotecznych wzrósł do 307,2 mld zł, wobec 263,6 mld zł na koniec 2010 r.

Z badania wynika, że utrzymuje się trend wzrostowy udziału kredytów w walucie krajowej.

W III kwartale kredyty w walucie krajowej stanowiły 78 proc. udzielonych kredytów

"W III kwartale kredyty udzielone w naszej walucie stanowiły ponad 78 proc. ogólnej wartości, pozostałe 20 proc. podzieliły między siebie prawie po równo euro (11 proc.) i frank szwajcarski (9 proc.)" - napisano.

"W kolejnych miesiącach udział waluty krajowej będzie nadal rósł, nie bez wpływu na popularność złotówki pozostaje rekomendacja S KNF i ostatnie wahania kursów walutowych" - dodano.