Agencja ratingowa Moody's umieściła długoterminowy rating depozytów banku Pekao na poziomie "A2" i krótkoterminowy "Prime-1" na liście obserwacyjnej z możliwością obniżenia.

Pietraszkiewicz twierdzi, że "zapowiedź obniżenia ratingu Pekao przez agencję niewątpliwie wynika z oceny obecnej sytuacji na rynku europejskim w tym włoskiego banku - matki (UniCredit - PAP), który musi przeprowadzić program wzmocnienia swojej pozycji. Do wzmocnienia UniCredit, jeśli będzie taka potrzeba, mogą zostać zaangażowane środki publiczne uruchomione przez włoskie władze".

Według Pietraszkiewicza z polskiego punktu widzenia Pekao to stabilny bank, osiągający dobre rezultaty, ze zdywersyfikowanym portfelem i solidnymi źródłami finansowania akcji kredytowej.

Tego typu oceny agencji ratingowych - przy obecnych turbulencjach na rynkach - stają się czymś normalnym, bo wzrosło ryzyko prowadzenia bankowego biznesu i pogorszyła się ogólna sytuacja - uważa prezesZBP.