Z ubiegłorocznego badania Komisji Europejskiej wynika, że tylko jedna czwarta małych i średnich firm unijnych sprzedaje swoje produkty poza granicami własnego kraju, a zaledwie 13 proc. eksportuje do krajów spoza UE.

KE przyjęła w środę strategię wspierania małych i średnich firm w uzyskiwaniu dostępu do rynków poza UE, której celem jest podwojenie - do 26 proc. - obecnego odsetka takich przedsiębiorstw działających na pozaunijnych rynkach.

"Trzeba pomóc tym firmom wejść na międzynarodowe rynki. Często kluczowe rynki, takie jak Rosja, Chiny, Ameryka Łacińska, Afryka, Stany Zjednoczone i Australia, są poza ich zainteresowaniem, ponieważ małe i średnie przedsiębiorstwa nie czują się wystarczająco silne i poinformowane, by na nie wejść" - powiedział Tajani na konferencji prasowej w Brukseli.

Zaznaczył, że sektor ten jest podstawą wzrostu i konkurencyjności w czasie obecnego kryzysu. Przytoczył dane, z których wynika, że 23 mln małych i średnich firm w UE zapewnia około dwie trzecie zatrudnienia w sektorze prywatnym i przez ostatnie 5 lat tworzyło ok. 80 proc. nowych miejsc pracy.

W 2012 r. KE ma uruchomić wielojęzyczny portal

Przyjęta przez KE strategia zawiera 300 instrumentów mających na celu zwiększenie udziału małych firm z UE na rynkach trzecich. Komisarz przypomniał, że już działa w krajach unijnych sieć Enterprise Europe Network i centra biznesowe dla małych i średnich firm w kluczowych krajach poza UE. "Musimy jednak zwiększyć ich liczbę, uruchomiliśmy też badanie tych, które istnieją" - zaznaczył.

Nowe centra wsparcia dla małych i średnich firm mają być otwarte na obszarze strategicznych rynków w Afryce Północnej, Ameryce Łacińskiej i w Azji, na wzór uruchomionego w ubiegłym roku w Pekinie. Poza istniejącymi centrami wsparcia w Chinach i Indiach KE rozważa uruchomienie takich usług w Brazylii, Japonii, Rosji, Korei Południowej i na Ukrainie.

Centra takie udzielają firmom informacji i porad na temat ochrony danego rynku, praw własności intelektualnej, standardów handlowych i przepisów. W Pekinie i siedmiu innych miastach ze środków unijnych finansowany jest tzw. helpdesk, doradzający w problematycznej w Chinach kwestii ochrony patentowej.

Ponadto w 2012 r. KE ma uruchomić wielojęzyczny portal, na którym małe firmy z UE będą mogły znaleźć informacje o warunkach działalności na pozaunijnych rynkach w podziale na sektory. Znajdą tam też informacje o usługach i wsparciu, jakie mogą na nich uzyskać. Jednocześnie ma być uruchomiona kampania informacyjna na temat portalu i unijnego wsparcia.

Dodatkowo - jak poinformował Tajani - ze środków UE będą dofinansowywane programy szkoleniowe dla przedsiębiorców i menedżerów, by umieli zarządzać międzynarodową działalnością firm.