Bank prowadzi w Polsce działalność w bardzo ograniczonym zakresie. Był aktywny przed kryzysem, ale gdy spółka-matka wpadła w problemy, ograniczył skalę działalności. "Właściwie do przejęcia jest licencja bankowa" - ocenia menadżer z banku zainteresowanego transakcją.

Jak mówi prezes banku Marek Kempny, od dwóch lat działalność ogranicza się do administrowania aktywami. "Dexia zawiesiła aktywną sprzedaż w różnych krajach, w tym w Polsce. Od tamtego czasu rozważane są różne opcje, co dalej z bankiem, w tym również sprzedaż. Ostatnio nic nowego nie pojawiło się w tej sprawie" - stwierdza.

To już kolejny bank w Polsce, który trafia w ostatnich miesiącach pod młotek. Kupcy mają pełny przegląd ofert: od instytucji pierwszoligowych, jak Millennium, nieco mniejszy Kredyt Bank, rynkowego średniaka Alior Bank, po drugoligowy DnB Nord.