Do końca października w ujęciu rocznym WIG stracił 11,0 proc., a od początku roku 13,3 proc.

Liczba transakcji sesyjnych wzrosła w październiku o 12,1 proc., do 1,16 mln.

NCIndex zdecydowanie w dół

W październiku obroty sesyjne na rynku NewConnect wyniosły 107,5 mln zł, a od początku roku 1,7 mld zł. W 2010 wartości te wyniosły odpowiednio 236,1 mln zł i 1,4 mld zł. Od stycznia do października obroty wzrosły o 23,8 proc. rok do roku. W ciągu dwunastu miesięcy do końca października 2011 roku NCIndex stracił 29,2 proc., a od początku roku 31,4 proc.

Więcej kontraktów na akcje, waluty

Miesięczny wolumen obrotu kontraktami na indeksy wyniósł 1,1 mln, co oznacza wzrost o 13 proc. wobec października 2010. Wolumen obrotu kontraktami na akcje w październiku wzrósł blisko dwukrotnie rok do roku. W okresie styczeń - październik wzrost rok do roku wyniósł 113,4 proc.

Narastająco od początku roku obroty kontraktami na waluty wyniosły 167,0 tys. i były wyższe o 69,3 proc. od obrotów w tym samym okresie 2010 roku.

Wolumen obrotu opcjami w październiku wyniósł 41,6 tys. wobec 51,3 tys. rok wcześniej. Narastająco od początku roku obroty opcjami przekroczyły 800 tys. i wzrosły o 52,3 proc. wobec tego samego okresu 2010.

Wartość obrotu certyfikatami inwestycyjnymi i produktami strukturyzowanymi wyniosła 57,5 mln zł (produkty strukturyzowane: 37,2 mln zł, certyfikaty inwestycyjne: 20,3 mln zł). Narastająco od początku roku obroty produktami strukturyzowanymi były wyższe o 22,8 proc., a certyfikatami wyższe o 88,0 proc. w stosunku do 2010.

Wartość obrotu ETF w październiku wyniosła 27,0 mln zł wobec 24,5 mln zł rok wcześniej. Narastająco od początku roku wartość obrotów wyniosła 247,0 mln zł.

Miesięczna wartość obrotów sesyjnych na rynku Catalyst wyniosła 102,9 mln zł, a od stycznia do października 1,04 mld zł. W tych samych okresach 2010 obroty wyniosły odpowiednio 95,0 mln zł i 1,15 mld zł. Liczba transakcji wzrosła o 20,9 proc. wobec października 2010 do 2,4 tys. Wartość emisji serii notowanych (obligacje korporacyjne, komunalne i listy zastawne) na koniec października wyniosła 35,2 mld zł i była o 59,8 proc. wyższa niż rok wcześniej.

Miesięczna wartość obrotu w transakcjach kasowych na Treasury BondSpot Poland wzrosła rok do roku o ponad 200 proc. i wyniosła 31,0 mld zł, obrót w transakcjach warunkowych wzrósł z 29,5 mld zł do 54,0 mld zł (o 83,2 proc.). Narastająco od stycznia do października obroty w transakcjach kasowych przekroczyły 250 mld zł (wzrost o 130,7 proc. wobec 2010), a w transakcjach warunkowych wzrosły rok do roku ponad czterokrotnie i wyniosły 654,2 mld zł.

W październiku 2011 roku na GPW odbyło się 21 sesji giełdowych, tyle samo co w październiku 2010.