"(...) dotychczasowe zawirowania nie wpłynęły na obniżenie tempa wzrostu gospodarczego w Polsce. Do II kwartału 2011 r. PKB rósł w tempie ponad 1 proc. kw/kw, a dostępne dane za III kw (produkcja przemysłowa, budowlana, sprzedaż detaliczna) wskazują na tylko niewielkie spowolnienie. Wzrost w ostatnich miesiącach oparty jest na konsumpcji (prywatnej), inwestycjach (prywatnych i publicznych) wspieranych akumulacją zapasów" - powiedział Kotecki cytowany w komunikacie MF zamieszczonym na stronie internetowej resortu.

PKB wzrósł w Polsce w II kwartale 2011 o 4,3 proc. rdr i o 1,1 proc. kdk.