"W najbliższych czterech kwartałach będziemy obserwować stopniowe zwalnianie tempa wzrostu PKB i wszystkich jego składowych. W szczególności znacznie obniży się dynamika nakładów brutto na środku trwałe (do 4,2 proc. w II kwartale 2012 r.)" - napisano w raporcie opublikowanym w czwartek.

W III kwartale 2011 r. tempo wzrostu PKB wyniosło 3,9 proc., czyli o 0,4 pkt. proc. mniej niż w II kwartale br.

"Zgodnie z szacunkami INE PAN w III kwartale 2011 r. tempo wzrostu PKB wyniosło 3,9 proc., czyli o 0,4 pkt. proc. mniej niż w II kwartale br. Przewidujemy, że ta spadkowa tendencja tempa wzrostu utrzyma się w kolejnych kwartałach. Zgodnie z wynikami modelu prognostycznego INE PAN, w IV kwartale br. tempo wzrostu PKB wyniesie 3,2 proc. W efekcie w całym 2011 r. PKB wzrośnie realnie o o około 3,9 proc. W I i II kwartale 2012 r. tempo to będzie coraz niższe i wyniesie odpowiednio 3,1 proc. oraz 3,0 proc." - dodano.

Poprzednio, w majowym raporcie, INE PAN prognozował, że w 2011 roku PKB wzrośnie realnie o 4,6 proc.

"W najbliższych czterech kwartałach na rynku pracy będziemy obserwować względną stabilizację, z możliwością wzrostu bezrobocia na koniec okresu prognozy. Jednocześnie przewidujemy, że realny wzrost wynagrodzeń będzie ponad dwukrotnie wyższy niż w pierwszej połowie br. i wyniesie 2,2 proc. w I i II kwartale 2012 r." - napisano w raporcie.

Ekonomiści INE PAN spodziewają się, że RPP obniży stopy procentowe o 25 pb w II kwartale 2012 r.

Stopy procentowe zostaną obniżone w II kwartale 2012 r. o 0,25 pkt proc.

"Wyniki modelu prognostycznego INE PAN wskazują, iż w najbliższych kwartałach powinniśmy spodziewać się konsekwentnego spadku inflacji. Spadek ten będzie najbardziej istotny w IV kwartale br., kiedy - jak przewidujemy - inflacja obniży się do poziomu 3,6 proc. W 2012 r. będziemy obserwować dalszy spadek inflacji, niemniej jednak będzie on znacznie wolniejszy. W I kwartale 2012 r. wskaźnik CPI powinien wynieść około 3,5 proc., natomiast w II kwartale powinien spaść do poziomu 3,2 proc." - napisano w raporcie.

"Według ekspertów INE PAN, stopy procentowe zostaną obniżone w II kwartale 2012 r. o 0,25 pkt proc." - dodano.