Spółka poinformowała, że wartość pakietu przypadająca na odchodzącego pracownika będzie zależała od stażu pracy w TP i będzie kształtować się w przedziale od 4 do 15 miesięcznych wynagrodzeń zasadniczych i będzie powiększona w roku 2012 o 8 tys. zł, a w 2013 roku o 6 tys. zł świadczenia dodatkowego. Dla pracowników o ponad 20-letnim stażu pracy przewidziane zostały dodatkowe odszkodowania, których wartość (na pracownika) nie przekroczy 20 tys. zł.

Umowa dotyczy też m.in. podwyżek wynagrodzeń o nie mniej niż 4,5 proc. w latach 2012-2013

"W dniu 24 października 2011r. Zarząd TP SA podpisał ze związkami zawodowymi nową Umowę Społeczną na lata 2012-2013, która będzie obowiązywać od 1 stycznia 2012 r. Umowa Społeczna dotyczy między innymi polityki zatrudnienia, w tym roli mobilności wewnętrznej, rekrutacji i outsourcingu, podwyżek wynagrodzeń (nie mniej niż 4,5 proc. w roku 2012 i w roku 2013) oraz umożliwienia odejść z firmy za odszkodowaniem tym pracownikom, którzy nie mogą dostosować swojego profilu zawodowego do zmieniających się potrzeb rynkowych" - podała TP.

"W latach 2012-2013 z pakietu odejść dobrowolnych będzie mogło skorzystać maksymalnie 2.300 pracowników, których staż pracy przekroczy sześć lat. Jednocześnie Zarząd TP SA podpisał ze związkami odrębne porozumienie precyzujące, iż w roku 2012 z wyżej wymienionego pakietu będzie mogło skorzystać maksymalnie 1.150 pracowników. Oferta odejść dobrowolnych skierowana jest do pracowników spółki TP SA objętych Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy" - podano.

"Zarząd TP SA przeprowadzi odpowiednie analizy i efekt finansowy wynikający z wyżej opisanej umowy zostanie uwzględniony w księgach czwartego kwartału 2011 roku" - podała także TP SA.