Zgodnie z danymi resortu zadłużenie od początku roku wzrosło o 54,5 mld zł (7,8 proc.). W tym samym czasie zadłużenie zagraniczne wzrosło o ponad 24 mld zł, czyli powyżej 12 proc.

Ministerstwo Finansów podało też średni okres zapadalności (okres od daty emisji do momentu wykupu obligacji przez emitenta) rynkowych skarbowych papierów wartościowych. W przypadku papierów wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym okres ten wyniósł na koniec sierpnia 4,24 roku. Średni okres zapadalności obligacji rynkowych wyniósł 4,38 roku.

W przyszłym roku zapadają obligacje rynkowe o wartości ponad 105 mld zł, bony skarbowe o wartości 16,7 mld zł oraz obligacje oszczędnościowe warte niecałe 2 mld zł.