Jednocześnie niemal wszyscy respondenci (97 proc.) uznali, że innowacja jest głównym czynnikiem, dzięki któremu podniesiona zostanie konkurencyjność krajowej gospodarki. – Musimy zadać sobie pytanie, jak zatrzymać utalentowanych innowatorów w kraju i jak poprawić tutejsze warunki rozwoju innowacyjności – mówi Lesław Kuzaj z firmy GE, która zleciła wykonanie badania. Celem badania przeprowadzonego wśród menedżerów wyższego szczebla było określenie innowacyjności gospodarek 13 wybranych krajów. Autorzy raportu wskazują, że priorytetem dla polskich i unijnych polityków powinno być ograniczenie biurokracji w dostępie do funduszy unijnych.

Tż, PAP