"We wrześniu inflacja w Polsce spadła do 3,9 proc. w relacji rocznej z 4,3 proc. miesiąc wcześniej. Dane zaskoczyły. Rynkowy konsensus kształtował się na poziomie 4,1 proc. rok do roku. Wprawdzie znacząco nie zmieniają one bilansu ryzyk, ale przez cześć rynku mogą być odbierane jako zwiększające szanse na szybszą od zakładanej obniżkę stóp procentowych. To realna perspektywa, o ile wzrost gospodarczy będzie wyraźnie hamował, a Europejski Bank Centralny jeszcze w tym roku zdecyduje się obniżyć stopy procentowe.

Dane o inflacji mają umiarkowanie negatywną wymowę dla złotego. Podobnie jak raport o bilansie płatniczym. W sierpniu deficyt na rachunku obrotów bieżących wyniósł 1,73 mld euro wobec prognozowanego deficytu na poziomie 1,3 mld dolarów. Negatywną wymowę raportu zwiększa też korekta w górę danych z lipca. Deficyt ostatecznie przekroczył wówczas 2 mld euro, podczas gdy pierwsze szacunki mówiły o 1,6 mld euro deficytu.