Jak poinformowali w czwartek przedstawiciele PPPT, szacowana wielkość inwestycji, która potrwa do 2013 r., to 8 mln zł. Inwestor uzyskał już pozwolenie na budowę. Prace budowlane powinny rozpocząć się do końca tego roku.

"Inwestycja prowadzona będzie etapami. Planuje się, że pierwsze obiekty zostaną oddane do użytku w III kwartale 2012 r. Będą to obiekty biurowe. Budowa całego kompleksu powinna zakończyć się w 2013 r." - powiedział PAP Michał Dzierżawski z PPPT.

Obiekty Petro Remont usytuowane będą na działce o powierzchni około 2,4 ha. Szacowana wartość inwestycji w pierwszym etapie realizacji wyniesie minimum 2 mln zł, natomiast całkowite nakłady inwestycyjne osiągną maksymalnie 8 mln zł.

Początkowo Petro Remont planuje zatrudnić w nowych obiektach minimum 15 osób.

Istniejąca od 2004 r. spółka PPPT, w której udziały posiadają miasto Płock i PKN Orlen, zarządza obszarem inwestycyjnym o powierzchni około 200 ha. Teren ten podzielony jest na strefy pozwalające na prowadzenie działalności w różnych sektorach przemysłu, m.in. w branży chemicznej, farmaceutycznej, papierniczej, gumowej, lakierniczej, farbiarskiej, włókienniczej, tworzyw sztucznych czy samochodowej.