Na konferencji spotkają się specjaliści, biznesmeni, inwestorzy, przedstawiciele władz i nauki. Będą oni rozmawiać o mocnych stronach regionu, o narzędziach, przy użyciu których należy prowadzić promocję, oraz o roli instytucji i organizacji wspierających inwestorów zainteresowanych tym obszarem.

Forum rozpocznie sesja plenarna „Pomysł na Polskę Wschodnią” prowadzona w formie dyskusji panelowej. Trzy kolejne panele dyskusyjne będą poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie „Jak pozyskać inwestorów zagranicznych?”, zostaną skupione wokół zagadnień dotyczących miedzy innymi profesjonalnego wsparcia – z udziałem Bilateralnych Izb Gospodarczych oraz wyspecjalizowanych jednostek obsługi inwestora, atrakcyjności inwestycyjnej regionu - prezentujących działalność Starachowickiej Strefy Ekonomicznej, omawiający Program Rozwoju Polski Wschodniej oraz prezentujący Targi Kielce jako przykład kontaktów bezpośrednich jako sposobu na zacieranie negatywnych stereotypów oraz nowych możliwości - omawiających narzędzia wsparcia, pomoc publiczną oraz eksponujący możliwości udziału w giełdach kooperacyjnych i misjach handlowych. Ten panel dyskusyjny to także omówienie tzw. drugiego rozdania czyli perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Uczestnicy, którzy zapowiedzieli swój udział w II edycji Forum to między innymi przedsiębiorcy prowadzący swoje firmy na wschodzie kraju, sieci Aniołów Biznesu, Bilaterlane Izby Gospodarcze, radcy handlowi, Centra i Biura Obsługi Inwestora oraz przedstawiciele władz, samorządów i świata nauki. Poza przekazem merytorycznym, Forum stanowić będzie również okazję do nawiązania nowych kontaktów biznesowych, bezpośrednich spotkań z przedstawicielami instytucji pośredniczących w realizowaniu unijnych programów wsparcia oraz wymiany doświadczeń i pomysłów.

„ Patrząc przez pryzmat aktualnych działań i starań mających na celu przyspieszenie rozwoju Polski Wschodniej na płaszczyźnie inwestycyjnej uważam, że takie wydarzenia jak Forum „Inwestycje w Polsce Wschodniej” w Kielcach są niezwykle potrzebne i powinny być organizowane częściej. Imprezy, umożliwiające wymianę doświadczeń i opinii na temat regionu przez przedstawicieli z różnych branż, pozwalają uświadomić sobie jak wielki potencjał drzemie w tej części Polski. Ponadto, to świetna okazja do nawiązania kontaktów biznesowych oraz do wymiany pomysłów i doświadczeń” – mówi Paulina Pisarczyk, menadżer projektu Stare Miasto- Park z Leżajska, która podczas Forum mówić będzie o „Przestrzeni dobrych inwestycji”.

Pierwsza edycja Forum „Inwestycje w Polsce Wschodniej” odbyła się w marcu 2011 r. i zgromadziła blisko 200 gości. Do Kielc przyjechali przedstawiciele samorządów, urzędów, firm, przedsiębiorstw i instytucji z obszaru Polski Wschodniej. Dyskutowano o atrakcyjności inwestycyjnej regionu i narzędziach, które można wykorzystać w celu jej zwiększania oraz o mocnych stronach województw Polski Wschodniej.

Wykład gościa honorowego Forum prof. Grzegorza Kołodko na temat uwarunkowań i perspektyw rozwoju polskiej gospodarki wzbudził ogromne zainteresowanie słuchaczy i stał się podstawą do nawiązania ciekawego dialogu pomiędzy słuchającymi a prelegentem w późniejszej części dyskusyjnej. 

Forum „Inwestycje w Polsce Wschodniej” organizowane jest w ramach projektu Izby Gospodarczej Grono Targowe Kielce: „Promocja gospodarcza i inwestycyjna regionu w oparciu o potencjał kieleckiego ośrodka targowego”, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 Działanie 2.3. Promocja gospodarcza i turystyczna regionu. Organizatorami spotkania są Izba Gospodarcza Grono Targowe Kielce oraz Business Center Club przy znaczącym współudziale Targów Kielce.