Minister odniósł się do poniedziałkowej unijnej Rady Ministrów ds. środowiska w Luksemburgu, na której zapadły ustalenia dotyczące m.in. stanowiska UE na konferencję klimatyczną Organizacji Narodów Zjednoczonych w Durbanie. Konferencja ta odbędzie się na przełomie listopada i grudnia.

Unia ma wolę dalszego ograniczania emisji gazów cieplarnianych

Jak mówił minister, Unia ma wolę dalszego ograniczania emisji gazów cieplarnianych, ale pod warunkiem, że także inne kraje pozaeuropejskie zobowiążą się zmniejszenia emisji tych gazów. Chodzi przede wszystkim o Stany Zjednoczone i Chiny - wyjaśnił.

Dodał, że Europa zamierza zachować pozycję lidera w staraniach służących ochronie środowiska.

Kraszewski uważa, że jego weto w sprawie dalszego ograniczania emisji CO2 w UE nie wpływa negatywnie na polską prezydencję. Wyjaśnił, że wynika ono z tego, że wysiłki Europy i Polski nie mogą być odosobnione. Podkreślił, że Europa emituje zaledwie 13 proc. światowych zanieczyszczeń.

Kraszewski zaznaczył, że UE zamierza zachęcać inne kraje do zrównoważonego rozwoju na drodze "zielonej" gospodarki, a więc stosowania takich technologii i rozwiązań organizacyjnych, które pozwolą na rozwój, ale w "zgodzie z tym, na co pozwala nam matka Ziemia". Tej tematyce ma być poświęcona konferencja w Rio de Janeiro w 2012 r.

Konferencja ONZ Rio+20 ma nawiązać do pierwszej konferencji w tym mieście sprzed 20 lat, która zakładała zrównoważony rozwój światowej gospodarki. Ma ona pokazać, czy kraje "na serio" potraktowały zrównoważony rozwój i co zostało zrobione w tym czasie w sprawie ochrony środowiska. "Moja ocena nie jest zbyt optymistyczna, zrobiliśmy sporo, ale mogliśmy zrobić znacznie więcej" - powiedział Kraszewski.

W Rio ma też być poruszona sprawa zmiany sposobu zarządzania ochroną środowiska na świecie

Chodzi o podniesienie rangi programu ONZ służącemu ochronie środowiska i o przekształcenie go w wyspecjalizowaną agencję, która powinna być "wyposażona w bogatszy mandat i dobre finansowanie".

We wtorek rozpoczęła się w Warszawie dwudniowa konferencja "Sharing Green Economy Best Practices Towards Rio+20". Jej głównym celem jest wymiana doświadczeń i zbliżenie stanowisk pomiędzy krajami UE i uczestnikami procesu Rio+20. Na spotkaniu tym mają być przedstawione przykłady "zielonych" inicjatyw zastosowanych w gospodarce.