Poziom krajowego długu rynkowego na koniec 2010 r. wynosił 499,3 mld zł.