Wiceprezes PiS Beata Szydło przypomniała we wtorek na konferencji prasowej, że PiS złożyło już projekt ustawy dotyczący upadłości konsumenckiej 2 grudnia ubiegłego roku. "W styczniu projekt został skierowany do komisji. Tam jednak utknął" - zaznaczyła.

Kandydat PiS do Senatu startujący w Białej Podlaskiej Grzegorz Bierecki powiedział, że najważniejszym założeniem projektu PiS jest uproszczenie procedury upadłości konsumenckiej. "Obecnie jest ona zbyt skomplikowana. Nawet adwokaci mają problem z wypełnieniem niezbędnych formularzy" - ocenił. Dodał, że przez dwa lata zaledwie 22 osobom udało się przejść przez postępowanie upadłościowe.

Jak zaznaczył, projekt PiS zakłada też zmniejszenie kosztów postępowania upadłościowego. "Z naszych informacji wynika, że wynoszą one nawet do 22 tysięcy zł" - powiedział.

Senator PiS Grzegorz Czelej, kandydujący do izby wyższej z Lublina, dodał, że nadal trwają prace nad zapisami w projekcie dotyczącymi ugody między dłużnikiem a wierzycielem. "Chcemy, aby przepisy nie doprowadzały bezpośrednio do upadłości, tylko dawały możliwość porozumienia się między stronami. Podobne rozwiązania są praktykowane w wielu krajach UE" - powiedział.

Według niego, ustawa będzie korzystna nie tylko dla obywateli, którzy nie mogą wydobyć się z zadłużenia, ale także dla gospodarki oraz instytucji finansowych. "Kilkaset tysięcy ludzi obecnie ukrywa się przed komornikami. Chcemy, aby wrócili do normalnego życia, aby instytucje były dla nich partnerem do rozpoczęcia życia gospodarczego na nowo" - dodał.

Obecnie przepisy dotyczące upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej zawarte są w prawie upadłościowym i naprawczym. Z upadłości konsumenckiej można skorzystać raz na 10 lat w przypadku, gdy zadłużenie powstało z przyczyn niezależnych od dłużnika, np. na skutek zdarzeń losowych (przewlekłe choroby, wypadki, niezawiniona utrata pracy); o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej decyduje sąd.