"Po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego prezes Urzędu uznała, że koncentracja nie doprowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji" - podkreślił Urząd w komunikacie.

Na początku lipca należąca do krakowskiego przedsiębiorcy Grzegorza Hajdarowicza spółka Gremi Media poinformowała, że kupiła spółkę Mecom Poland, która jest właścicielem 51,01 proc. udziałów w Presspublice, wydawcy m.in. dziennika "Rzeczpospolita". Około 49 proc. ma Przedsiębiorstwo Wydawnicze "Rzeczpospolita", które jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa. Fundusz Mecom - sprzedając spółkę Mecom Poland - nie musiał proponować Skarbowi Państwa pierwokupu swoich udziałów w Presspublice.

Wniosek o akceptację transakcji wpłynął do UOKiK w połowie lipca. "W wyniku koncentracji Gremi Media kupi 100 proc. udziałów w Mecom Poland Holdings, a także przejmie kontrolę nad spółką Presspublica oraz jej spółkami zależnymi" - zaznaczył Urząd.

Doradca Gremi Media Jarosław Knap podkreślił w rozmowie z PAP, że środowa zgoda UOKiK oznacza, iż od strony formalno-prawnej transakcja przejęcia przez Gremi Media kontroli nad Mecom Poland Holdings została sfinalizowana. "Cieszymy się ze zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, bo bez żadnych przeszkód możemy przejąć kontrolę nad Presspubliką, wydawcą +Rzeczpospolitej+" - ocenił Knap.

Hajdarowicz zobowiązał się do zapłaty funduszowi Mecom 80 mln zł za udziały w Presspublice. "Transakcja dotycząca przejęcia udziałów jest realizowana zgodnie z umową" - zapewnił doradca Gremi Media.

W połowie lipca Gremi Media złożyła list intencyjny w resorcie skarbu z propozycją rozpoczęcia rozmów o należących do Skarbu Państwa udziałach w Presspublice.

PWR zaprosiło inwestorów 12 sierpnia do negocjacji w tej sprawie. Pod koniec sierpnia minął termin na składanie ofert wstępnych. Złożył ją Grzegorz Hajdarowicz, właściciel Gremi Media. PWR nie udziela informacji o liczbie złożonych ofert do czasu zakończenia negocjacji biznesowych z potencjalnymi inwestorami. Według Gazety Wyborczej, taka oferta wpłynęła tylko od krakowskiego przedsiębiorcy.

Przewodniczący rady nadzorczej PWR Marcin Pindych mówił na początku września PAP, że negocjacje w sprawie sprzedaży należących do Skarbu Państwa ok. 49 proc. udziałów w Presspublice mogą zakończyć się jeszcze we wrześniu, jeżeli strony doszłyby do porozumienia. Na 60,5 mln zł wyceniano ich wartość - podał w sierpniu Presserwis, powołując się na informacje Ryszarda Głowacza, ówczesnego wiceprzewodniczącego rady nadzorczej PWR.

Presspublica to wydawca m.in. dziennika "Rzeczpospolita", gazety "Parkiet", tygodnika "Uważam Rze".

Grupa Gremi jest od prawie dwóch lat właścicielem tygodnika "Przekrój" i miesięcznika "Sukces". Za pierwsze cztery miesiące tego roku strata spółki wyniosła 8 mln 587 tys. zł. Przychody grupy w 2010 roku osiągnęły 220,9 mln zł, a zysk 8,1 mln zł.