Zgodnie z planem EBC domy clearingowe, których operacje obejmują ponad 5 proc. produktów finansowych denominowanych w euro, muszą mieć siedzibę w strefie euro. Brytyjskie ministerstwo finansów oświadczyło, że jest to sprzeczne z europejskim prawem i wszczęło postępowanie w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości – relacjonuje serwis BBC.

„Ta decyzja jest sprzeczna z europejskim prawem i głównymi zasadami jednolitego rynku zabraniając rozliczania niektórych produktów finansowych poza strefą euro” – podkreślił rzecznik Treasury, brytyjskiego resortu finansów.

„Rząd chce szybkiego rozwiązania tego problemu bez angażowania sądów, ale jeśli okaże się to konieczne, nie uchyli się od kontynuowania działań prawnych, żeby zagwarantować równoprawne traktowanie brytyjskiego biznesu na obszarze Unii Europejskiej” – argumentuje Londyn.