Rada podjęła decyzję o pozostawieniu stóp procentowych bez zmian.

Inflacja w strefie euro prawdopodobnie pozostanie jednak wyraźnie powyżej 2 proc. w kolejnych miesiącach i obniży się przyszłym roku - powiedział Trichet.

Gospodarka europejska będzie dalej rosła w umiarkowanym tempie, niepewność w gospodarce jest jednak wysoka oraz istnieje ryzyko pogorszenia się sytuacji - powiedział.

Trichet poinformował również o obniżeniu prognozy wzrostu gospodarczego EBC w strefie euro.

PKB strefy euro w tym roku wzrośnie pomiędzy 1,4 - 1,8 proc., oraz 0,4-2,2 proc. w 2012 roku - ocenił EBC.

Poprzednia prognoza EBC mówiłą o 1,5-2,3 proc. wzroście w tym roku oraz 0,6-2,8 proc. w 2012 roku.