Zdaniem Schaeublego, który miał wyrazić taką opinię podczas wczorajszego posiedzenia frakcji parlamentarnej chadecji, konieczne jest powierzenie instytucjom UE większych kompetencji w zakresie polityki gospodarczej i finansowej, "nawet jeśli wiadomo, jak trudna jest zmiana traktatu" UE.

"Bild" sugeruje, że "inicjatywa Schaeublego oznacza, iż 17 krajów strefy euro w znacznym stopniu chce się odróżniać od pozostałych 10 państw UE, które nie mają euro".

W UE niechętnie dyskutuje się o możliwości kolejnej dalekosiężnej zmiany traktatowej, mając w pamięci problemy, jakich nastręczył proces ratyfikacji Traktatu z Lizbony.