PKP SA, spółka matka kolejowej grupy, przymierza się do emisji największej transzy o wartości ok. 800 mln zł. "Negocjujemy warunki. Emisja nastąpi na jesieni" - mówi rzecznik PKP Łukasz Kurpiewski. Firma chce przeznaczyć pozyskane środki na obsługę długu - w listopadzie przypada termin spłaty kolejnej raty zobowiązań, tegoroczna wynosi ok. 1,7 mld zł.

Również dwie pasażerskie spółki grupy - PKP Intercity i PKP SKM w Trójmieście - przymierzają się do emisji papierów na łączną kwotę 205 mln zł. Pieniądze chcą wydać na inwestycje.

Zdaniem bankowców obligacje to jeden z najkorzystniejszych sposobów pozyskania pieniędzy na rynku. "Umożliwiają one emitentowi dotarcie do szerszego grona inwestorów, bank może pełnić tylko rolę pośrednika, a papiery trafiają do różnych instytucji finansowych. Takie finansowanie może się okazać tańsze niż kredyt" - podkreśla Rafał Petsch z Pekao SA.