Od początku uruchomienia programów do 29 maja 2011 r. złożono 176,1 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne, jak i środki krajowe) 394,2 mld zł.

W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 55.808 umów o dofinansowanie na kwotę 240,9 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 166,6 mld zł, co stanowi 64,2 proc. alokacji na lata 2007-2013.