Chodzi o wprowadzone przez operatora zmiany w cenniku usług z lipca 2010 r. Dotyczyły one użytkowników, którzy mieli podpisaną z PTK Centertel umowę w promocji "Zetafon".

Zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym, operatorzy w razie podwyższenia cen usług telekomunikacyjnych są zobowiązani - z wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu rozliczeniowego przed wprowadzeniem zmian - powiadomić o tym abonentów. Powinni poinformować ich o tym na piśmie, jak i podać tę informację do publicznej wiadomości. Jednocześnie abonent powinien zostać poinformowany o prawie wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji zmian.

Abonent powinien zostać poinformowany także o tym, że w razie skorzystania z prawa wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji podwyższenia cen operatorowi nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze, a także zwrot przyznanej abonentowi ulgi. Zdaniem UKE, PTK Centertel nie wypełnił wskazanych w ustawie obowiązków informacyjnych. Dotyczyło to ponad 1 mln 152 tys. klientów.

Prawo telekomunikacyjne przewiduje w takich sytuacjach nałożenie przez Prezesa UKE kary pieniężnej w maksymalnej wysokości do 3 proc. przychodów ukaranego podmiotu.

PTK Centertel nie zgadza się z karą

PTK Centertel, należący do grupy TP, nie zgadza się z karą i zamierza się odwoływać.

"PTK Centertel nie zgadza się z karą nałożoną przez UKE i interpretacją przepisów, na które powołał się regulator. Decyzja nie jest prawomocna i na pewno skorzystamy z możliwości odwołania się. Według naszej oceny spełniliśmy właściwie obowiązki informacyjne dotyczące usługi Zetafon. Decyzja UKE nie upoważnia klientów do rozwiązywania umów bez konsekwencji, wynikających z podpisanej umowy" - powiedział cytowany w komunikacie prasowym Wojciech Jabczyński, rzecznik grupy TP.