Łącznie w okresie od stycznia do marca VIG Polska zebrał ponad 1 mld zł składki. Z tego na cztery spółki majątkowe (InterRisk, Compensa, Benefia oraz PZM) przypadło 646 mln zł. To wzrost o 20 proc. w porównaniu z pierwszym kwartałem ubiegłego roku.

Z tego grona najszybciej rosła Compensa, której przychody ze składek zwiększyły się o 28 proc. do 238 mln zł. Tym samym spółka co- raz szybciej zbliża się do największego towarzystwa w grupie VIG InterRisku, który w pierwszym kwartale zebrał 294 mln zł.

Zdaniem Franza Fuchsa, prezesa VIG Polska, wzrosty w spółkach majątkowych to efekt m.in. podwyżek stawek ubezpieczeń komunikacyjnych.

Jednak na szczególną uwagę zasługuje to, co stało się w pierwszym kwartale w dwóch spółkach życiowych grupy (Compensa i Benefia). Zwiększyły one przypis składki aż o 129 proc. Na koniec marca 2011 r. zebrały 382 mln zł.

Jest to przede wszystkim efekt wzrostu sprzedaży produktów ze składką jednorazową za pośrednictwem banków.

– Zdecydowaliśmy o powrocie do dystrybucji naszych produktów życiowych w kanale bancassurance. Marże są tam obecnie sporo wyższe niż jeszcze dwa lata temu – wyjaśnia Franz Fusch.

Szybki wzrost dochodów w segmencie życiowym to jeden z najważniejszych celów grupy na ten rok.

Po pierwszym kwartale VIG Polska miał 20,4 mln zł zysku netto wobec 8,7 mln zł rok temu.