Firma może zrealizować wiele płatności, a w historii transakcji zostaną one zaprezentowane jako jedno zbiorcze obciążenie. Taka funkcjonalność może być szczególnie użyteczna w przypadku gdy klient realizuje wiele płatności jednego dnia i oczekuje zredukowania liczby pozycji na wyciągu. W zależności od oferty banku, jak i oczekiwań klienta, jako zbiorcze obciążenie mogą być zaprezentowane wszystkie zrealizowane w danym dniu transakcje, bądź tylko niektóre, wybrane przez firmę.

Przelewy masowe zapewniają dyskrecję i możliwość utajnienia wrażliwych danych na wyciągu i w historii transakcji. Z tego też powodu najczęściej wykorzystywane są do wypłaty wynagrodzeń, ponieważ umożliwiają ukrycie przed nieupoważnionymi osobami w firmie informacji o wysokości poszczególnych płac. Na wyciągu prezentowane jest jedno obciążenie, stanowiące sumę kwot transakcji zrealizowanych w danym dniu.

Osoby upoważnione mają dodatkowo możliwość pobrania raportu, zawierającego dane poszczególnych płatności. Najczęściej banki umożliwiają elastyczny wybór formatu, jak również zawartości takiego raportu, tak, aby klient mógł dokonać bezproblemowego importu danych do swojego systemu finansowo-księgowego.

Płatności masowe znajdują zastosowanie nie tylko w ogromnych korporacjach, ale również w mniejszych firmach. Klient nie tylko zyskuje kontrolę nad tym, którzy pracownicy mają dostęp do wrażliwych danych, ale dzięki odrębnemu raportowi otrzymuje pełną informację o transakcjach.

Przelewy masowe ułatwiają również zarządzanie transakcjami. Klienci Banku Millennium mają możliwość oznaczania wybranych transakcji sygnaturami, co pozwala na zaprezentowanie w formie odrębnych obciążeń przelewów z różnych tytułów.

Przy wyborze oferty warto zapytać nie tylko o cenę przelewów masowych, ale także o to, jakie typy transakcji można realizować przy ich użyciu – najczęściej możliwością taką objęte są przelewy krajowe. Oferta banków jest również zróżnicowana, jeśli chodzi o czas realizacji płatności i godziny, do których trzeba je złożyć, aby zostały wysłane w tym samym dniu. Zdarza się, że przelewy masowe realizowane są np. tylko pierwszą, poranną sesją systemu Elixir.

Ważną informacją, w szczególności dla dużych przedsiębiorstw, może okazać się elastyczność częstotliwości i formatów raportowania. Najczęściej raporty z przelewów masowych są udostępniane w kolejnym dniu roboczym po dacie realizacji transakcji. Warto dowiedzieć się, jakie formaty raportów są dostępne w ofercie danego banku – najwygodniej jest, jeśli bank jest w stanie zaoferować format dostosowany do wymogów systemu finansowo- -księgowego przedsiębiorstwa; wówczas wdrożenie usługi przelewów masowych nie będzie wiązało się z żadnymi pracami dostosowawczymi po stronie klienta.

W Banku Millennium przelewy masowe mogą być składane na takich samych zasadach jak pozostałe płatności krajowe bez dodatkowych opłat.