Chmura obliczeniowa, jak podkreśla komunikat KE, umożliwia firmom, administracji publicznej i osobom fizycznym, wykorzystującym sieci takie jak Internet, dostęp do swoich danych i oprogramowania z komputerów znajdujących się w innym miejscu. Może pomóc przedsiębiorcom, zwłaszcza MŚP, drastycznie obniżyć koszty IT, a rządom pomóc w świadczeniu usług po niższych kosztach oraz zmniejszyć zużycie energii dzięki lepszemu wykorzystaniu sprzętu komputerowego.

Chmura obliczeniowa  jest już stosowana na szeroką skalę, na przykład w zakresie obsługi poczty elektronicznej poprzez Internet. Zjawisko to ma tendencję wzrostową i przewiduje się, że usługi w zakresie chmury obliczeniowej generować będą w Europie do 2014 r. przychody w wysokości prawie 35 mld euro.

Promocja prawa obywateli i przedsiębiorców do pełnego korzystania z tej technologii jest jednym z działań określonych w Europejskiej agendzie cyfrowej. Konsultacje społeczne w Internecie trwać będą do 31 sierpnia. Odpowiedzi pomogą przygotować europejską strategię w zakresie chmury obliczeniowej, którą Komisja przedstawi w 2012 r.

Cloud computing ma potencjał, aby stać się jednym z najważniejszych nowych sektorów usługowych, zapewniając ogromne możliwości rozwoju europejskich telekomów i firm technologicznych. Firmy zajmujące się obsługą klientów oraz administracja publiczna mogą skorzystać z niższych kosztów i najnowocześniejszych usług, wykorzystując chmurę obliczeniową, zamiast instalowania i utrzymywania własnego oprogramowania oraz sprzętu komputerowego.

Konsultacje mają na celu zebranie informacji między innymi na temat:

•    kwestii ochrony danych i odpowiedzialności, zwłaszcza w kontekście transgranicznym;
•    barier prawnych i technicznych spowalniających rozwój chmury obliczeniowej w Europie;
•    rozwiązań normalizacyjnych i w zakresie interoperacyjności;
•    zastosowanie usług w zakresie chmury obliczeniowej przez MŚP;
•    sposobów promocji prac badawczo-rozwojowych w zakresie chmury obliczeniowej. 

Dostęp do konsultacji społecznych poprzez stronę internetową: http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=cloudcomputing&lang=en