16 maja 2011 r.

SALA KONCERTOWA AKADEMII MUZYCZNEJ

Sesja inauguracyjna

10.00–12.00

Wystąpienia inauguracyjne

Jerzy Buzek – Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Honorowy Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Rady Patronackiej Kongresu

Donald Tusk – Prezes Rady Ministrów RP

Viktor Orbán – Premier Węgier

Jadranka Kosor – Premier Republiki Chorwackiej

Iveta Radiová – Premier Republiki Słowackiej

Petr Neas – Premier Republiki Czeskiej

Antonio Tajani – Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, Komisarz UE ds. Przemysłu i Przedsiębiorczości

12.30–14.30

Konkurencyjna gospodarka Europy

Wystąpienie inauguracyjne:

Janusz Lewandowski – Komisarz UE ds. Budżetu i Programowania Finansowego

Moderator: Roman Młodkowski – TVN CNBC

15.00–16.30

Europa Środkowo-Wschodnia – wspólnota interesów, wyzwań i problemów

Wystąpienie inauguracyjne:

Lech Wałęsa – Prezydent RP w latach 1990-1995

Moderator: Jan Cieński – Korespondent Zagraniczny, The Financial Times

17.00–19.00

Polityka energetyczna Unii Europejskiej

Wystąpienie inauguracyjne:

Andrzej Kraszewski – Minister Środowiska

Kristián Takáč – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki Słowacji

Moderator: Wojciech Kuśpik – Prezes Zarządu PTWP, Wydawca Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł oraz portalu wnp.pl

14.00–18.30

HOTEL QUBUS

Klastry – sposób na innowacyjny wzrost w gospodarce

Moderatorzy: Luk Palmen – Prezes Zarządu, InnoCo Sp. z o.o.; Anna Szymańska – Wiceprezes Zarządu, DGA SA

16.30–18.30

HOTEL QUBUS

Chiny a Polska: szanse i zagrożenia

Moderator: Sławomir Majman – Prezes Zarządu, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA

17 maja 2011 r.

9.00–11.00

HOTEL MONOPOL

Finanse publiczne

Moderator: Roman Młodkowski – TVN CNBC

11.30–13.30

HOTEL MONOPOL

Finanse – fundusze UE, rozwój regionalny

Wystąpienia:

Elżbieta Bieńkowska – Minister Rozwoju Regionalnego

Danuta Hübner – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego w Parlamencie Europejskim

Staffan Nilsson – Przewodniczący Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EESC)

Moderator: Tomasz Wróblewski – Redaktor Naczelny, Dziennik Gazeta Prawna

14.00–16.00

HOTEL MONOPOL

Systemy finansowe i bankowe UE – mechanizmy bezpieczeństwa a wolność gospodarcza

Moderator: Roman Młodkowski – TVN CNBC

14.00–16.00

HOTEL MONOPOL

Polityka i gospodarka

Moderator: Jarosław Sroka – Członek Zarządu, Kulczyk Holding, Wieloletni Dziennikarz, Redaktor Naczelny Znanych Gazet Ekonomicznych

11.30–13.30

HOTEL QUBUS

Wspólnota Wiedzy i Innowacji – fuzja nauki i biznesu

Wystąpienie inauguracyjne:

Jerzy Buzek – Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Honorowy Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Rady Patronackiej Kongresu

Moderator: Tomasz Szmuc – Prorektor ds. Nauki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Koordynator Węzła Polskiego

9.00–11.00

HOTEL QUBUS

Kolej w Europie i w Polsce

Moderator: Henryk Klimkiewicz – Prezes Zarządu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o.

9.00–11.00

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

Finanse samorządów

Moderator: Krzysztof Bień – Redaktor Naczelny, obserwatorfinansowy.pl

16.15–18.00

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

Instytucje finansowe partnerem dużych miast w konkurencyjnej Europie

Moderator: Krzysztof Bień – Redaktor Naczelny, obserwatorfinansowy.pl

9.00–11.00

BIURO CENTRUM

Górnictwo węgla kamiennego na świecie

Moderator: Józef Dubiński – Dyrektor, Główny Instytut Górnictwa

11.30–13.30

BIURO CENTRUM

Czas przełomu – węgiel kamienny w Polsce

Moderator: Janusz Steinhoff – Wicepremier, Minister Gospodarki w latach 1997-2001

14.00–16.00

BIURO CENTRUM

Pakiet klimatyczno-energetyczny – wyzwania dla przemysłu zlokalizowanego w UE

Moderator: Wojciech Kuśpik – Prezes Zarządu PTWP, Wydawca Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł oraz portalu wnp.pl

9.00–11.00

SALA MULTIMEDIALNA RIG

Przesłanki polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Partnerstwa Wschodniego

Moderator sesji: Maciej Szpunar – Podsekretarz Stanu ds. Prawnych i Traktatowych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych

11.30–13.30

SALA MULTIMEDIALNA RIG

Przesłanki polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Partnerstwa Wschodniego

Moderator sesji: Tadeusz Donocik – Prezes, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Wiceprezes Krajowa Izba Gospodarcza

9.00–11.00

HOTEL ANGELO

Europa Centralna – od regionalnej integracji sektora energii do Europejskiej Wspólnoty Energii

Wystąpienia:

Jerzy Buzek* – Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Honorowy Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Rady Patronackiej Kongresu

Günter Verheugen – Komisarz UE ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu w latach 2004-2010, Komisarz UE ds. Rozszerzenia w latach 1999-2004

Moderator: Wojciech Kuśpik – Prezes Zarządu PTWP, Wydawca Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł oraz portalu wnp.pl

11.30–13.30

HOTEL ANGELO

Energetyka. Wyzwania i strategie

Moderator: Piotr Zdrojewski – Dyrektor, PwC

14.00–16.00

HOTEL ANGELO

Energetyka – europejski rynek energii elektrycznej

Moderatorzy: Dariusz Ciepiela – Redaktor, Miesięcznik Gospodarczy Nowy Przemysł, portal wnp.pl; Marek Kulesa – Dyrektor, Towarzystwo Obrotu Energią

11.30–13.30

HOTEL ANGELO

Europejski system przesyłu gazu – idea gazowego korytarza północ-południe

Moderator: Michał Niewiadomski – TVN CNBC

14.00–16.00

HOTEL ANGELO

Polska chemia

Moderator: Jerzy Majchrzak – Dyrektor, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

11.30–13.30

HOTEL ANGELO

Sektor chemiczny w Europie

Moderator: Jerzy Majchrzak – Dyrektor, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

14.00–16.00

HOTEL ANGELO

Gaz łupkowy w Polsce

Moderator: Tomasz Dobrowolski – Partner w Kancelarii Prawnej, K&L Gates Jamka sp.k.

16.30–18.30

HOTEL ANGELO

Przyszłość europejskiej sieci transportu kolejowego – praktyczne rozwiązania

Moderator: Andrzej Wyszyński – Kierownik Działu Komunikacji, DB Schenker Rail Polska SA

11.30–13.30

HOTEL ANGELO

Polska europejskim centrum BPO

Moderator: Iwona Chojnowska-Haponik – Dyrektor, Departament Inwestycji Zagranicznych, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA

14.00–16.00

HOTEL ANGELO

Polska i Czechy – perspektywy gospodarczej i politycznej współpracy w Europie Środkowej

Moderator sesji: Jan Sechter – Ambasador Republiki Czeskiej w Polsce

11.30–13.30

HOTEL ANGELO

Projekty inwestycyjne w przedsiębiorstwach rafineryjnych

Moderator: Janusz Wiśniewski – Wiceprezes, Krajowa Izba Gospodarcza, Prezes, Polsko-Brazylijska Izba Gospodarcza

14.00–16.00

HOTEL ANGELO

Energetyka – infrastruktura sieciowa

Moderator: Ireneusz Chojnacki – Redaktor, Miesięcznik Gospodarczy Nowy Przemysł, portal wnp.pl

11.30–13.30

HOTEL NOVOTEL KATOWICE CENTRUM

Kapitał dla MSP

Moderator: Andrzej Głowacki – Prezes Zarządu, DGA SA

9.00–11.00

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KATOWICACH, AULA A

Uniwersytety w konkurencyjnej gospodarce Europy

Moderator: Jan Pyka – Rektor, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

11.30–13.30

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KATOWICACH, AULA A

Transfer wiedzy z uniwersytetów do gospodarki

Moderator: Marcin Baron – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

18 maja 2011 r.

9.00–11.00

HOTEL MONOPOL

Prywatyzacja

Wystąpienie:

Aleksander Grad – Minister Skarbu Państwa

Moderator: Michał Kobosko – Wprost, Point Group Business Unit

11.30–13.30

HOTEL MONOPOL

Finanse publiczne i systemy zabezpieczenia społecznego

Moderator: Roman Młodkowski – TVN CNBC

9.00–11.00

HOTEL MONOPOL

Społeczeństwo informacyjne – infrastruktura i inwestycje

Moderator: Michał Fura – Redaktor, Dziennik Gazeta Prawna

11.30–13.30

HOTEL MONOPOL

Rynek kapitałowy / Rynki finansowe

Moderator: Rafał Hirsch – TVN CNBC

11.30–13.30

HOTEL QUBUS

Motoryzacja

Moderator: Łukasz Bąk – Redaktor, Dziennik Gazeta Prawna

14.00–16.00

HOTEL QUBUS

E-mobility – nowy trend w motoryzacji

Moderator: Łukasz Bąk – Redaktor, Dziennik Gazeta Prawna

9.00–11.00

HOTEL QUBUS

Innowacyjna gospodarka Europy

Moderator: Krzysztof Krystowski – Prezes Zarządu, Avio Polska Sp. z o.o.

11.30–13.30

HOTEL QUBUS

Zarządzanie

Moderator: Marcin Piasecki – Zastępca Redaktora Naczelnego, Dziennik Gazeta Prawna

9.00–11.00

HOTEL QUBUS

Inwestycje zagraniczne

Moderator: Piotr Wojaczek – Prezes Zarządu, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA

11.30–13.30

HOTEL QUBUS

Wspieranie restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz rozwoju regionalnego przez Agencję Rozwoju Przemysł SA

Moderator: Elżbieta Mączyńska – Prezes, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

9.00–13.30

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

Infrastruktura, transport

Moderator: Tadeusz Syryjczyk – Senior Ekspert, Zespół Doradców Gospodarczych TOR, Minister Transportu i Gospodarki Morskiej w latach 1998-2000

9.00–11.00

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

Partnerstwo publiczno- -prywatne

Moderator: Rafał Kerger – Redaktor Naczelny, portalsamorzadowy.pl

9.00–11.00

BIURO CENTRUM

Hutnictwo. Rynek stali – prognozy na przyszłość

Moderator: Romuald Talarek – Prezes Zarządu, Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa

11.30–13.30

HOTEL ANGELO

Energetyka atomowa

Moderator: Filip Elżanowski – Uniwersytet Warszawski, Agencji Rozwoju Przemysłu SA

14.00–16.00

HOTEL ANGELO

Czyste Technologie Węglowe

Moderator sesji: Andrzej Siemaszko – Dyrektor, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej

9.00–11.00

HOTEL ANGELO

Finansowanie inwestycji związanych z bezpieczeństwem energetycznym

Moderator: Krzysztof Rozen – Partner, Firma Doradcza KPMG

9.00–11.00

HOTEL ANGELO

Innowacyjność w obronie klimatu

Moderator: Marcin Piasecki – Zastępca Redaktora Naczelnego, Dziennik Gazeta Prawna

14.00–16.00

HOTEL ANGELO

Unijny system handlu emisjami. Wyzwania i szanse dla trzeciej fazy programu handlu emisjami

Moderator: Simone Ruiz – Dyrektor ds. Polityki UE, Międzynarodowe Stowarzyszenie Handlu Emisjami

11.30–13.30

HOTEL ANGELO

Wymiar sprawiedliwości i procesy gospodarcze

Moderator: Tomasz Wróblewski – Redaktor Naczelny, Dziennik Gazeta Prawna

9.00–11.00

SALA AUDYTORYJNA ING BANKU ŚLĄSKIEGO

Energetyka – odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii a polityka UE

Moderator: Grzegorz Wiśniewski – Prezes Zarządu, EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o.

Szczegóły programu EKG: www.eec2011.eu