"W tym roku zamierzamy wykonać jeszcze dwa odwierty" - powiedział.

W marcu tego roku spółka wykonała odwiert Lubocina I na koncesji w Wejherowie. Przedstawiciele spółki informowali, że w odwiercie tym, w łupkach sylurskich, stwierdzono "obiecujące przepływy gazu", ale zapowiedzieli, że do oceny zasobów konieczne jest przeprowadzanie dalszych analiz.