Od początku uruchomienia programów do 1 maja 2011 r. złożono 172 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne, jak i środki krajowe) 387,8 mld zł.

W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 54.858 umów o dofinansowanie na kwotę 238,9 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 165,3 mld zł, co stanowi 63 proc. alokacji na lata 2007-2013.