Produkt ten jest skierowany do firm z segmentu B2B, których rozliczenia oparte są o odroczone terminy płatności. Po drugie faktoring oprócz finansowanie zawiera w sobie szereg usług dodatkowych, które nie występują w innych formach finansowania: zarządzanie spływem należności, połączone z dyscyplinowaniem odbiorców, a w przypadku faktoringu pełnego także z przejęciem ryzyka ich niewypłacalności. Ponadto każda forma faktoringu zawiera w sobie usługę inkasa.