Zatem wielką zaletą tego produktu, jest fakt, że Klient nie musi zwracać wypłaconych przez Bank środków, gdyż spłaty dokonują jego odbiorcy. Z faktem tym powiązane są także inne zalety faktoringu – jeżeli mówimy o faktoringu niepełnym jest on bezpieczniejszy z punku widzenia ryzyka kredytowego, a co za tym idzie Bank wymaga niższej zdolności kredytowej. Z kolei w przypadku faktoringu pełnego, zdolność kredytowa nie jest wymagana, a udzielone finansowanie nie znajduje odzwierciedlenia w bilansie.

Ciekawą zaletą faktoringu w porównaniu z kredytem jest także bezpośrednie przełożenie jego kosztów na pojedyncze faktury, co daje możliwość przeniesienia części kosztów na odbiorcę w zamian za udzielony kredyt kupiecki.

Za wadę faktoringu można uznać jego nieznacznie wyższa ceną w porównaniu z kredytem obrotowym. Należy jednak pamiętać, że faktoring to nie tylko finansowanie.