Przestaliśmy liczyć każdy grosz. Nie jeździmy – jak jeszcze kilka lat temu – od stacji do stacji, szukając najtańszej benzyny. Badania przeprowadzone przez firmę Qualifact wskazują, że staliśmy się wygodni, a jednocześnie wzrosły nasze wymagania. Niemal 3/4 kierowców wybiera bowiem te stacje, które położone są blisko miejsca zamieszkania lub pracy. Wolimy też placówki znanych koncernów.