Michel Barnier, unijny komisarz ds. rynku wewnętrznego zaproponował rozwiązania, które mogą przyspieszyć negocjacje w sprawie utworzenia unijnego patentu. Chodzi przede wszystkim o obniżenie kosztów tłumaczenia patentów.

W grudniu zeszłego roku ministrowie UE odpowiedzialni za przemysł zgodzili się na utworzenie unijnego systemu patentowego oraz metod rozwiązywania sporów dotyczących wynalazków, ale nie wybrano wtedy języka, w którym system będzie konstruowany. W Unii obowiązują 23 języki oficjalne.

Obecnie firmy we Europie muszą składać wnioski do Europejskiego Urzędu Patentowego, EPO, który nie należy do struktur unijnych. Kiedy urząd zatwierdzi patent, dzieli go na szereg narodowych patentów, które muszą być bronione przez firmy na terenie danego kraju.

Barnier proponuje, żeby  procedury nadawania i kontroli patentu prowadzono  w jednym z trzech języków – angielskim, francuskim  lub niemieckim – stosowanych teraz przez urząd w Monachium.

Dopiero po przyznaniu prawa do ochrony, główne założenia patentu będą tłumaczone na dwa pozostałe języki. W razie wdrożenia koncepcji europejskiego patentu, obejmującego wszystkie spośród 27 krajów członkowskich Unii, jego koszty obniżą się z obecnych 20 tys. euro do 6,2 tys. euro.

Przy czym teraz patent EPO dotyczy tylko 13 państw członkowskich. Wejście w życie planu zależy od decyzji rządów państw członkowskich.