Przedstawiony zostanie raport o franchisingu w Polsce. Opisane zostaną zalety i wady tej formy działalności gospodarczej, nowe tendencje rynkowe, rady dla franczyzodawców, oraz informacje dotyczące regulacji prawnych, w tym porady związane z przygotowaniem odpowiedniej umowy między stronami.