Komisja Europejska zadeklarowała, że jest zdeterminowana doprowadzić do pełnego wdrożenia w 20 niesubordynowanych krajach wspólnotowych zasad, przyjętych w latach 2003-05. Mają one zapewnić nie tylko konkurencyjność na rynku, ale też bezpieczeństwo dostaw, by zabezpieczyć się przed skutkami takich kryzysów energetycznych, jak ostatni spór gazowy między Rosją a Białorusią.

"To sprawa kluczowa - powiedziała rzeczniczka KE ds. energii Marlene Holzner pod adresem dwudziestki krajów. - Jeśli w ciągu dwóch miesięcy nie otrzymamy odpowiedzi, możemy skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu".

Od czasu pierwszego upomnienia w czerwcu ub.r. Polska nadrobiła już pewne zaległości, ale wciąż są braki we wdrożeniu rozporządzeń i dyrektyw dotyczących gazu i elektryczności. KE wylicza niektóre z nich: brak mechanizmu zarządzania ograniczeniami przesyłu energii elektrycznej na wszystkich połączeniach; nieodpowiednie systemy alokacji zdolności przesyłowej sieci, niepozwalające na ich optymalne wykorzystanie; brak wspólnej skoordynowanej metodologii zarządzania ograniczeniami przesyłu oraz brak pełnej przejrzystości działania operatora sieci (w ramach Polskich Sieci Energetycznych - PSE-Operator SA).

Główne zarzuty KE

Jeśli chodzi o rozporządzenie gazowe, głównym przedmiotem krytyki KE są: brak możliwości zmiany kierunku przepływu gazu (tzw. rewers) na wszystkich intekonektorach; niespełnianie wymogów przejrzystości przez operatora (Gaz-System SA); brak zagwarantowania nieprzerwanego dostępu dla firm trzecich.

KE domaga się też wprowadzenia do polskiego prawa skutecznego mechanizmu rozstrzygania sporów, zgodnie z wymogami dyrektywy o energii elektrycznej i dyrektywy gazowej. Brak przejrzystych procedur rozpatrywania skarg konsumentów może być zniechęcający dla konsumentów - ostrzega KE. Dyrektywy dotyczące energii elektrycznej i gazu wprowadzają jednoznaczne wymogi ustanowienia procedur i zadbania, aby stanowiły one rzeczywistą alternatywę dla konsumentów.

KE podkreśla, że nie do przyjęcia jest fakt, że to konsumenci oraz przedsiębiorstwa płacą za złe funkcjonowanie rynku energii. Priorytetem ma być zapewnienie, by konsumenci mogli dokonać prawdziwego wyboru, skorzystać z lepszych cen i zwiększonego bezpieczeństwa dostaw.