Gorszy wynik od Polski zanotowały cztery kraje: Litwa (53% wobec 62% rok wcześniej), Łotwa (49% wobec 57% rok wcześniej), Rumunia (45%, nie podano danych za 2008 r.) oraz Bułgaria (41% wobec 41% rok wcześniej)

Najniższą (w Europie) część średniego unijnego PKB wypracowano w ub. roku w krajach pozostających poza UE - Albanii (27%) oraz Bośni i Hercegowinie (30%).

Kraje, które w największym stopniu przekroczyły średni dla UE wskaźnik PKB per capita, to: Luksemburg (268% średniej wobec 276% w 2008 r.), Irlandia (131% wobec 135%) oraz Holandia (130% wobec 134).

W przypadku strefy euro wskaźnik ten wyniósł 108% średniej dla Unii 27 państw i nie zmienił się w porównaniu do 1008 r.