Rada nadzorcza GPW obradowała 30 kwietnia.

Jednocześnie Rada Giełdy powołała na członków zarządu nowej kadencji Lidię Adamską, Beatę Jarosz i Adama Maciejewskiego.

"Powołanie zarządu nowej kadencji rozpocznie się od dnia następującego po dniu odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2009" - napisano w komunikacie.